Aakkoset

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

TÄTÄ SIVUA OLLAAN KÄÄNTÄMÄSSÄ SUOMEKSI.

Обратно на главную страницуграмматики.

Her er bokstavene i det skoltesamiske alfabetet, i sorteringsrekkefølge. Visse bokstavene står i klammeparantes. De er anten bokstav-kombinasjoner som betegner en enkel lyd (LJ lj and NJ nj) eller de er bare i bruk i navn og fremmedord (W w, Æ æ and Ö ö / Ø ø).

Fra hver bokstav i kolonnen til venstre kan du hoppe direkte til forklaringen med ordeksempler ved å klikke på linken. I den mellerste kolonnen står det navnet vi bruker for de enkelte bokstavene og i høgre kolonnen kan du klikke på linken for å lysne på lyduttale.

Husk at det er bare et allment lyduttale som vi presenterar her. I visse ord eller hos forskjellige talare kan det aktuelle uttalet være annerledes. På siderne vokaler, konsonanter eller andre bokstavstegn kan du lyssne på uttalet av riktige skoltesamiske ord.

A a a [a]
 â a ja sirkumfleksi [ɐ]
B b b [aba]
C c c [aʦa]
Č č c ja hattu [aʧa]
Ʒ ʒ [aʣa]
Ǯ ǯ edž (ež ja hattu) [aʤa]
D d d [ada]
Đ đ de ja poikkiviiva [aða]
E e e [e]
F f f [afa]
G G g [aga]
Ǥ ǥ ge ja poikkiviiva [aɣa]
Ǧ ǧ g ja hattu [aɟa]
H h h [aha]
I i i [i]
J j j [aja]
K k k [aka]
Ǩ ǩ k ja hattu [aca]
L l ell [ala]
(LJ lj) [aʎa]
M m m [ama]
N n n [ana]
(NJ nj) [aɲa]
Ŋ ŋ äng [aŋa]
O o o [o]
Õ õ o ja tilde [ɘ]
P p p [apa]
R r r [ara]
S s s [asa]
Š š s ja hattu [aʃa]
T t t [ata]
U u u [u]
V v v [ava]
(W w) [v]
Z z z (zeetaa) [aza]
Ž ž z ja hattu [aʒa]
Å å å (ruotsalainen o) [ɒ]
Ä ä (Æ æ) ä [æ]
(Ö ö / Ø ø)
ˊ pehmennysmerkki
ˈ vahvanasteenmerkki
ʼ erotusmerkki