Muut kirjainmerkit

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

TÄTÄ SIVUA OLLAAN KÄÄNTÄMÄSSÄ SUOMEKSI.

Tilbake til grammatikkens hovedside.

På siden Aakkosto finner du en liste med alle de skoltesamiske bokstavene. Her blir uttalen av de skoltesamiske bokstavene for konsonanter forklart ved hjelp av sammenlikning med norsk og i noen tilfelle med andre språk.

Tabellene nedenfor viser skoltesamiske eksempelord. Til høyre for hvert ord kan du klikke på lenker for å høre hvordan de uttales av forskjelige talare fra de gamle sidaene Paaččjokk (PAS) 'Pasvik' (som ligger nærmest den gamle Neidendialekten), Peäcˈcam (PET) 'Petsjenga', Mueˊtǩǩ (MUO) 'Muotka', Njuõˊttjäuˊrr (NOT) 'Notozero' (som tilsvarer uttalen til de fleste skoltesamene i Russland idag) og Suõˊnnʼjel (SUO) 'Suonikylä' (som tilsvarer uttalen til de fleste skoltesamene i Sevettijärvi idag). Tyværr har ikke alle ord et komplett set av lydfiler, enten fordi det motsvarende ordet ikke finnes i dialekten eller vi har ikke ennå kunnat spela in bra uttale for just dette eksempel.

ˊ (pehmennysmerkki)

Dette tegnet kalles for palataliseringstegn ('mjukhetstegn') og det skrives som apostrof over mellomrom. Tegnet markerer at både vokalen til venstre og konsonanten til høyre, dvs hele stavelsen, uttales litt mjukere, omtrent som med en /i/-aktig lyd mellom vokal og konsonant.

Legg merke til følgende eksempler med og uten mjukhetstegnet:

täˊlvv /tæⁱlvv/ 'vinter' PAS PET MUO NOT SUO
tälvva /tælvva/ 'på vintern' PAS PET MUO NOT SUO
kääˊlles /kææⁱlles/ 'gammel mann' PAS PET MUO NOT SUO
käll /kæll/ 'panne' PAS PET MUO NOT SUO

ˈ (vahvanasteenmerkki)

Dette tegnet er en apostrof. I skoltesamisk ortografi kaller vi det for 'lengdetegn' fordi den betegner en overlang konsonant. Det skrives mellom konsonantene, eller hvis det dreier seg om overlang lˈlj og nˈnj, mellom de første to konsonantene.

Husk at overlange konsonanter også gjerne skrives uten apostrof i skoltesamiske tekster, men tegnet anvendes konsekvent i ordbøkerne.

Peäcˈcam /peætttsam/ 'Petsamo' PAS PET MUO NOT SUO
occanj /ottsanj/ 'vähän' PAS PET MUO NOT SUO
suäˊbˈb /suæⁱbbb/ 'keppi' PAS PET MUO NOT SUO
leiˊbb /lejⁱbb/ 'leibä' PAS PET MUO NOT SUO

ʼ (erotusmerkki)

Dette tegnet er et anførselstegn. I skoltesamisk ortografi kaller vi det for 'hardhetstegn' fordi det betegner grensen etter en palatalisert ('mjuk') stavelse, dvs en stavelse som er markert med mjukhetstegnet.