Numra

numraicon img

Med Numra kan man øve seg på tallord. Numra passer for alle; skal man lære et språk, må man kunne tallene. Du kan også velge å trene på klokkeslett eller datoer.

Valgmuligheter

 • Grunntall: Fra tall til tallord, og fra tallord til tall.
  • Tallområde: 0-10, 0-20, 0-100 eller 0-1000
 • Ordenstall: Fra tall til tallord, og fra tallord til tall
  • Tallområde: 0-10, 0-20, 0-100 eller 0-1000
 • Klokka: Klokkeslett fra tall til tallord, og fra tallord til tall.
  • Tre vanskelighetsgrader:
   1. Lett (hele og halve timer)
   2. Middels (hele og halve timer, kvarter)
   3. Vanskelig (alle klokkeslett)
 • Dato: Fra numerisk dato til bokstavformat og omvendt
  • Der sørsamisk har flere månedsnavn vil Numra presentere det standardiserte navnet, men godta alternative former i elevsvaret.

Link til Numra