Om språkprosjektet sørsamisk OAHPA!

Prosjektet er finansiert av det norske Sametinget (NOK 448 000) og Sør-Trøndelag Fylkeskommune (NOK 30 000,-), sammen med Giellatekno ved Universitetet i Tromsø, Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge på Røros og Sametinget i Sverige. Arbeidet startet høsten 2010, og ble ferdigstilt oktober 2011.

Prosjektet har følgende 3 hovedmål:

 1. Å skape en interaktiv samiskspråklig arena på internett for å stimulere til økt bruk av sørsamisk hverdagsspråk.
 2. Å være et sted hvor nybegynnere og viderekomne kan styrke og videreutvikle sine ferdigheter i sørsamisk.
 3. Å synliggjøre sørsamisk på internett.

Det er naturlig å knytte andre ressurser fra universitetet sitt Senter for Giellateknologi til dette prosjektet. Derfor har vi bygd OAHPA! portalen.

Øving i kommunikative ferdigheter

Sørsamisk oahpa er ikke et frittstående læreverk. Programmet kan brukes som tillegg og hjelpemiddel av elever, studenter og voksne som lærer seg sørsamisk. Programmet kan også brukes av personer som har noe forkunnskaper i sørsamisk, men som ønsker å repetere og videreutvikle sine språkferdigheter. Programmet generer automatisk nye oppgaver, og dermed kan man øve til man behersker et bestemt moment. OAHPA! er tilgjengelig på internett, og er gratis for alle brukere.

Målgruppe

Målgruppa er store barn, ungdom og voksne som har noe grunnlag i samisk, og som ønsker å repetere og/eller videreutvikle sine språkferdigheter i sørsamisk.

Internett er et tilgjengelig redskap for alle, og dermed kan både barn og foreldre øve samisk ved hjelp av dette verktøyet. Mange har forkunnskaper, men de føler at de ikke kan nok ord. Man kan være usikker på om man mestrer alle bøyninger, og om man bruker bøyningen i den riktige sammenheng. Her får man trene på nettopp det, og samtidig få tilbakemelding på om man skriver riktig eller galt. Brukeren velger selv tema og nivå.

Faglig bakgrunn

Språkteknologigruppa ved universitetet ved Tromsø har siden år 2000 bygd analyseprogram m. a. for sørsamisk. Programmene gjør det mulig å analysere og produsere ordformer på sørsamisk, og bruke dem i ulike syntaktiske kontekster.

Aajege - Samisk språk- og kompetansesenter driver daglig opplæring i sørsamisk innenfor ulike språkvalg og aldersgrupper. Til sammen finnes en bred erfaring innenfor sørsamisk språkopplæring, arbeid i samiske språkprosjekter og læremiddelprosjekter.

aajegelogo img

Disse har arbeidet med prosjektet:

 • Toini Bergstrøm, prosjektleder, sørsamisk språkarbeider og pedagog ved Aajege på Røros
 • Marit Fjellstrøm, sørsamisk språkarbeider og pedagog ved Aajege på Røros
 • Sissel Jåma, sørsamisk språkarbeider og pedagog ved Aajege på Røros
 • Lene Antonsen, pedagog og lingvist, Universitetet i Tromsø
 • Trond Trosterud, lingvist og språkteknolog, Universitetet i Tromsø
 • Ciprian Gerstenberger, programmerer, Universitetet i Tromsø
 • Ryan Johnson, programmerer, Universitetet i Tromsø

I tillegg har disse arbeidet med oversettinger til svensk og finsk:

 • Sylvia Sparrock, Sametinget i Sverige
 • David Jonasson, Sametinget i Sverige
 • Eino Koponen, Universitetet i Helsingfors