Velkommen til OAHPA-åarjel, et sørsamisk læringsprogram

aajegelogo img

OAHPA! er ikke et helhetlig kurs, men et hjelpemiddel i språkinnlæringa, som består av fire ulike delprogram. Programmene har mange valgmuligheter og kan dermed tilpasses elevene. Vi har laget en liten veiledning til hvert program:

  • Numra - øv på tall, klokkeslett og datoer
  • Leksa - øv på ord og stedsnavn
  • Morfa - bøy ord – enkeltord eller i setninger

Målet vårt er at elevene skal få trene seg på ordforrådet som er vanlig i begynneropplæringa, og i flere av programmene kan elevene begrense ordforrådet i forhold til hvilken lærebok de bruker (liste over lærebøker). Hvis man i undervisninga heller vil arbeide etter tema, kan man skrive ut temaordlister , og etterpå kan elevene teste sin kunnskap i Leksa.

Vi har laget en grammatikk hvor hver enkelt ordklasse er forklart - med eksempler på bøyninger. Elevene har tilgang til denne grammatikken via en rullemeny øverst i høyre hjørne i OAHPA-programmene. Merk at for at grammatikken skal være synlig via rullemenyen må nettleseren være innstilt på tillat popupvinduer (hvordan dette gjøres varierer fra nettleser til nettleser). Hele grammatikken er tilgjengelig via menyen til venstre.

Elevene kan velge mellom to språkvarianter når det gjelder verbbøyninga: langformer og kortformer. Det betyr at ordforråd, bøyningsmønstre og forklaringer tilpasses dialekta som blir valgt, men programmet vil fra eleven godta alle former som tilhører samisk rettskriving, uavhengig av valgt språkvariant.

I margen til venstre under Hjelpemidler er det ordbok, generering av bøyingsparadigme og ordanalyse.

Oahpa-programmene er beta-versjonar, og det betyr at de kan inneholde feil, og at det er forbetringspotensiale. Vi tar gjerne mot kommentarar! Adresse : oahpa@uit.no