Leksa

leksaicon img

Ord-quiz er artig, og nyttig når man øver på gloser. Leksa passer for alle som holder på å lære seg samisk, og kanskje også for dem som trenger å trene seg på å skrive. Programmet godtar synonymer, sånn at f.eks. til "tjidtjie" kan man skrive både "kvinne", "kvinnfolk" og "dame." Gi beskjed til oss om det er synonymer som mangler! Elevene kan prøve på nytt så mange ganger de vil, programmet vil alltid gi nye oppgavesett.

Valgmuligheter

  1. Fra samisk til norsk, eller fra norsk til samisk.
  2. Ord: Man kan begrense ordforrådet, og velge enten lærebok eller tema.
  3. Stedsnavn: Man kan begrense geografisk ("nord", "sør", "midtre" eller "andre navn").

I Leksa ønsker vi at brukerne skal få trene seg på dagligdags språk, og basis er ord som blir brukt i nybegynneropplæringa; les mer om dette her . Man kan legge inn lister med stedsnavn fra ditt område, og vi kan også samarbeide om å lage læremidler for spesielle tema. Ta kontakt med oss hvis du har ønsker eller forslag!

Man kan skrive ut temaordlister som man kan bruke i undervisningen på forskjellige måter, og etterpå kan elevene teste sin kunnskap i Leksa.

Link til Leksa