Morfa

morfaicon img

Eleven får trene på å bøye ord - enten enkeltord i Morfa-B, eller i setninger i Morfa-R slik at man også lærer hvilken sammenheng man skal bruke ordformene i. Programmet lager nye oppgavesett automatisk.

Valgmuligheter

  1. Ordklasse, se detaljer lenger ned på sida.
  2. Stammetype (Morfa-B): likestavelses- eller ulikestavelsesstammer, eller begge.
  3. Ordtilfanget i oppgavene kan tilpasses ordforrådet i de mest brukte sørsamiske lærebøkene.
  4. Eleven kan få norsk oversetting ved å trykke på ordet som han eller hun ikke forstår.
  5. Hjelp i Morfa-B: Når man skriver feil, kan man få tips om bøyninga og prøve på nytt så mange ganger man vil.

Ordklasser og bøying

Ordklassene man kan arbeide med å bøye er substantiv, adjektiv, verb og pronomen.

  • Substantiv: Øv på nominativ flertall og alle andre kasus enn nominativ. I de andre kasusene vil eleven få grunnord i både entall og flertall.
  • Verb: Øv på personbøying i presens, preteritum og imperativ, og på perfektum og gerundium.
  • Adjektiv: Øv på som attributt eller som predikativ med komparering.
  • Pronomen: Øv på pronomen i ulike kasus.

Morfa-R skiller seg fra Morfa-B ikke bare ved å tilby bøying i setningskontekst, men ved å inneholde en oppgavetype blanda oppgaver for hver ordklasse, der eleven selv må finne ut hvilken type bøyingsform ordet skal stå i.

Link til MORFA-B enkeltord

Link til MORFA-R setninger