Ressurser andre steder

Divvun - Ordretteprogram for bl.a. sørsamisk.

Båmma - Interaktiv ordbok med bilder og lyd.

Álgu etymologiske database Kotus, Finland. I Álgu er det mulig å følge ordhistoria til det sørsamiske ordforrådet til alle slektspråkene, langt inn i Sibir!. Søk på enkeltord (også sørsamiske) eller bla gjennom den alfabetiske lista over nordsamiske nøkkelord