OAHPA-åarjel og ordlister

I ordforrådet er bl.a. ordene i følgende lærebøker med:

  • Aajege Saemien gïele- jïh maahtoejarnge: Aalkoe
  • Ella Holm Bull: Dejpeladtje muvhth vætnoeh jïh vuekieh
  • Åsta Vangberg og Helen Blind Brandsfjell: Saemesth amma 1-4
  • Ella Holm Bull: Åarjel-saemien 1-6

Eleven kan velge å arbeide med ord fra et tema eller en lærebok.

Nedenfor er det ordlister med både substantiver, verb, adjektiver og adverb. Disse kan man bruke i undervisningen på forskjellige måter, og etterpå kan elevene teste sin kunnskap i Leksa. Filene er i Word-format slik at de er enkle å redigere. Ordene er delt inn som settene i Leksa, men her er det bare tatt med én oversettelse av hvert ord.

Lenke til ord med norske oversettelser (svenske og finske oversettelser lenger nede):

Lenke til ord med svenske oversettelser

Lenke til ord med finske oversettelser