Adjektiivvat

Loga adjektiivvaid birra. Les om adjektiv.

Nominatiiva Suivejuvvon / Skravert: geahnohis dássi / svakt stadium
mátta gráda ovttaidlohku/entall máŋggaidlohku/flertall
Bárrast.adj. Positiiva nuorra nuorat
Komparatiiva nuorat nuorabut
Superlatiiva nuoramus nuoramusat
Positiiva dábálaš dábálaččat
Komparatiiva dábáleabbo, dábálabbo, dábálaččat dábáleappot, dábálabbot, dábálaččabut
Superlatiiva dábáleamos, dábálamos, dábálaččamus dábálepmosat, dábálamosat, dábálaččamusat
Bárahisst.adj. Positiiva linis litnásat
Komparatiiva litnásat, litnásabbo, litnáseabbo litnáseappot, litnásabbot
Superlatiiva litnáseamos, litnásamos litnásepmosat, litnásamosat
Kontr.adj. Positiiva stuoris stuorrát
Komparatiiva stuorit, stuorát stuoribut, stuorábut
Superlatiiva stuorimus stuorimusat, stuorámusat

Akkusatiiva Suivejuvvon: geahnohis dássi
mátta gráda ovttaidlohku/entall máŋggaidlohku/flertall
Bárrast.adj. Positiiva nuora nuoraid
Komparatiiva nuorabu nuorabuid
Superlatiiva nuoramusa nuoramusaid
Positiiva dábálačča dábálaččaid
Komparatiiva dábáleappo, dábálabbo, dábálaččabu dábáleappuid, dábálabbuid, dábálaččabuid
Superlatiiva dábálepmosa, dábálamosa, dábálaččamusa dábálepmosiid, dábálamosiid, dábálaččamusaid
Bárahisst.adj. Positiiva litnása litnásiid
Komparatiiva litnáseappo, litnásabbo litnáseappuid, litnásabbuid
Superlatiiva litnásepmosa, litnásamosa litnásepmosiid, litnásamosiid
Kontr.adj. Positiiva stuorrá stuorráid
Komparatiiva stuoribu, stuorábu stuoribuid, stuorábuid
Superlatiiva stuorimusa, stuorámusa stuorimusaid, stuorámusaid

Genetiiva Suivejuvvon: geahnohis dássi
mátta gráda ovttaidlohku/entall máŋggaidlohku/flertall
Bárrast.adj. Positiiva nuora nuoraid
Komparatiiva nuorabu nuorabuid
Superlatiiva nuoramusa nuoramusaid
Positiiva dábálačča dábálaččaid
Komparatiiva dábáleappo, dábálabbo, dábálaččabu dábáleappuid, dábálabbuid, dábálaččabuid
Superlatiiva dábálepmosa, dábálamosa, dábálaččamusa dábálepmosiid, dábálamosiid, dábálaččamusaid
Bárahisst.adj. Positiiva litnása litnásiid
Komparatiiva litnáseappo, litnásabbo litnáseappuid, litnásabbuid
Superlatiiva litnásepmosa, litnásamosa litnásepmosiid, litnásamosiid
Kontr.adj. Positiiva stuorrá stuorráid
Komparatiiva stuoribu, stuorábu stuoribuid, stuorábuid
Superlatiiva stuorimusa, stuorámusa stuorimusaid, stuorámusaid

Illatiiva Suivejuvvon: geahnohis dássi
mátta gráda ovttaidlohku/entall máŋggaidlohku/flertall
Bárrast.adj. Positiiva nurrii nuoraide
Komparatiiva nuorabui nuorabuidda
Superlatiiva nuoramussii nuoramusaide
Positiiva dábálažžii dábálaččaide
Komparatiiva dábálebbui, dábálabbui, dábálaččabui dábáleappuide, dábálabbuide, dábálaččabuidda
Superlatiiva dábálepmosii, dábálamosii, dábálaččamussii dábálepmosiidda, dábálamosiidda, dábálaččamusaide
Bárahisst.adj. Positiiva litnásii litnásiidda
Komparatiiva litnásebbui, litnásabbui litnáseappuide, litnásabbuide
Superlatiiva litnásepmosii, litnásamosii litnásepmosiidda, litnásamosiidda
Kontr.adj. Positiiva stuorrái stuorráide
Komparatiiva stuoribui, stuorábui stuoribuidda, stuorábuidda
Superlatiiva stuorimussii, stuorámussii stuorimusaide, stuorámusaide

Lokatiiva Suivejuvvon: geahnohis dássi
mátta gráda ovttaidlohku/entall máŋggaidlohku/flertall
Bárrast.adj. Positiiva nuoras nuorain
Komparatiiva nuorabus nuorabuin
Superlatiiva nuoramusas nuoramusain
Positiiva dábálaččas dábálaččain
Komparatiiva dábáleappos, dábálabbos, dábálaččabus dábáleappuin, dábálabbuin, dábálaččabuin
Superlatiiva dábálepmosis, dábálamosis, dábálaččamusas dábálepmosiin, dábálamosiin, dábálaččamusain
Bárahisst.adj. Positiiva litnásis litnásiin
Komparatiiva litnáseappos, litnásabbos litnáseappuin, litnásabbuin
Superlatiiva litnásepmosis, litnásamosis litnásepmosiin, litnásamosiin
Kontr.adj. Positiiva stuorrás stuorráin
Komparatiiva stuoribus, stuorábus stuoribuin, stuorábuin
Superlatiiva stuorimusas, stuorámusas stuorimusain, stuorámusain

Komitatiiva Suivejuvvon: geahnohis dássi
mátta gráda ovttaidlohku/entall máŋggaidlohku/flertall
Bárrast.adj. Positiiva nuorain nuoraiguin
Komparatiiva nuorabuin nuorabuiguin
Superlatiiva nuoramusain nuoramusaiguin
Positiiva dábálaččain dábálaččaiguin
Komparatiiva dábáleappuin, dábálabbuin, dábálaččabuin dábáleappuiguin, dábálabbuiguin, dábálaččabuiguin
Superlatiiva dábálepmosiin, dábálamosiin, dábálaččamusain dábálepmosiiguin, dábálamosiiguin, dábálaččamusaiguin
Bárahisst.adj. Positiiva litnásiin litnásiiguin
Komparatiiva litnáseappuin, litnásabbuin litnáseappuiguin, litnásabbuiguin
Superlatiiva litnásepmosiin, litnásamosiin litnásepmosiiguin, litnásamosiiguin
Kontr.adj. Positiiva stuorráin stuorráiguin
Komparatiiva stuoribuin, stuorábuin stuoribuiguin, stuorábuiguin
Superlatiiva stuorimusain, stuorámusain stuorimusaiguin, stuorámusaiguin

Essiiva Suivejuvvon: geahnohis dássi
mátta gráda ovttaidlohku/entall ja máŋggaidlohku/flertall
Bárrast.adj. Positiiva nuorran
Komparatiiva nuorabun
Superlatiiva nuoramussan
Positiiva dábálažžan
Komparatiiva dábáleabbon, dábálabbon, dábálaččabun
Superlatiiva dábáleamosin, dábálamosin, dábálaččamussan
Bárahisst.adj. Positiiva linisin
Komparatiiva litnáseabbon, litnásabbon
Superlatiiva litnáseamosin, litnásamosin
Kontr.adj. Positiiva stuorisin
Komparatiiva stuoribun, stuorábun
Superlatiiva stuorimussan, stuorámussan