Interjeksjoner

Tilbake til grammatikk hovedside.

Interjeksjoner, på norsk utropsord, er ord som står utenfor setningslæra, og står i steden for setninger. Eksempel på norske interjeksjoner er au, uff, hurra.

 • 'Åå jemmede', guktie svijrie!
 • (Å nei og nei, som det svir!)
 • 'Hemmede bielien', guktie datne vååjnoeh!
 • (Nei og nei, hvordan du ser ut!)
 • 'Bajhke'! (Skitt au!)
 • 'Åå jidtedh', man stoerre datne sjïdteme!
 • (Å jøje meg, hvor stor du har blitt!)
 • 'Jöödtedh bielien'! Mij leah daate jis?
 • (Å jøje meg! Hva er nå dette?)
 • 'Assh dohkoe'! (Ha deg vekk!)
 • 'Bööresth'! (Skål!)
 • 'Dellie haatjen'! (Det var skitt!)
 • 'Nåå nåå'! (Ha det!)
 • 'Ijje'. (Nei.)

Tilbake til grammatikkmenyen.