Adjektiv

Adjektiv forteller hvordan noe eller noen er, f.eks. hvordan det/den ser ut, f.eks. Dïhte lea 'besteles' nejpie. (Det er en kvass kniv.) De fleste adjektivene vil kunne stå som attributt til et substantiv.

Adjektiv har attributtform når det står foran substantivet, og predikativform når det står etter substantivet, og disse formene kan være forskjellige.

  • Saemiengïele lea 'aelhkies' gïele. (Samisk er et enkelt språk.) - attributtform
  • Saemiengïele lea 'aelhkie'. (Samisk språk er enkelt.) - predikativform

Adjektiv kan også gradbøyes f.eks. stoere - stuerebe - stööremes (stor - større - størst).

Adjektiv kan brukes som substantiv og bøyes da i alle kasus. I sørsamisk er det åtte kasus. Bøyningsmønsteret er det samme som for substantiver.

Her kan du lese mer om adjektiv.