Substantiv

Tilbake til grammatikk hovedside.

Substantiv er navneord - det kan være folk, dyr, ting, prosesser eller abstrakte forhold, f.eks.: nïejte (jente), Laara (mannsnavnet Laara), buertie (bord), gieriesvoete (kjærlighet), skïemtjelasse (sykdom), Nöörje (Norge).

Substantiver bøyes i kasus, som er bøyningsformer som markerer hvilken funksjon substantivet har i setningen. I sørsamisk er det åtte kasus:

  • Nominativ - som angir grunnformen (presentasjonsformen): 'Bïjle' sjaljesne. (Bilen er på gårdsplassen.)
  • Akkusativ - som er kasus for objektet: Manne 'bïjlem' åastam. (Jeg kjøper bil.)
  • Genitiv - som angir eieform: 'bïjlen' okse. (bilens dør)
  • Illativ - som betegner bevegelse til eller inn i noe: Aahka 'bïjlese' tjihkede. (Bestemor setter seg i bilen.)
  • Inessiv - som betegner på/i noe eller stedet: Aahka 'bïjlesne'. (Bestemor er i bilen.)
  • Elativ - som betegner fra/av noe eller fra stedet: Aahka 'bïjleste' båata. (Bestemor kommer fra bilen.)
  • Komitativ - er kasus som ofte gir betydningen "med": Aahka 'bïjline' bööti. (Bestemor kom med bil.)
  • Essiv - er tilstandskasus som ofte gir betydningen "som": Dam åtnam 'bïjline' (Jeg bruker den som bil.)

I sørsamisk får substantivene ulike bøyingsendelser, alt etter hvor mange stavelser det er i den siste takta i ordet i grunnform. Det er

  • likestavelsessubstantiv, f.eks. bovtse - bovtsh, og
  • ulikestavelsessubstantiv almetje - almetjh

Her kan du lese mer om substantiv.

Tilbake til grammatikk hovedside.