Pronomen

Tilbake til grammatikk hovedside.

Pronomener er ord som står i stedet for substantiv, slik at man bruker det istedenfor å gjenta substantivet. Noen pronomen kan også stå foran et substantiv, og fungere som determinativer. De fleste pronomen bøyes i entall og flertall og i alle kasus. Det finnes flere slags pronomen:

Personlige pronomen, som ofte peker tilbake på et substantiv eller på en person som nettopp er nevnt eller som er med i samtalen: f.eks. manne (jeg), datnem (deg), sijjine (med dem), dejtie (til dem)

Påpekende pronomen, som brukes når man refererer til ting man ser, eller ting som er forstått i konteksten: f.eks. daah (dette/denne), dujstie (i/av den der borte)

Spørrende og relative pronomen, som innleder spørsmål eller relative bisetninger: f.eks. mij (hva/som), guhte (hvilken/som), giejgujmie (med hvem/som ... med)

Refleksive pronomen, som viser til subjektet i setningen: f.eks. jïjtje (sjøl), jïjtsanne (til seg sjøl)

Resiproke pronomen, som betyr hverandre: f.eks. sinsitnine (med hverandre), gaskemdh ?? (dere med hverandre)

Ubestemte pronomen, som ikke viser til noen bestemt: f.eks. fïerhte (hver), gåabpatjahkh (begge to), såemies (en eller annen)

Du kan klikke på pronomentypene for å lære om bøyning osv.

Tilbake til grammatikkmenyen.