Labyrinth (Labyrinta)

Labyrinth VISL njuolggoliŋka

Álggahit spealu

Don sáhtát

  1. čállit cealkkakoda – dahje
  2. dušše deaddilit "Play"

De rahpasa ođđa lássa gos lea fiskes sáhpán. Jus coahkkalat sáhpána rukses boalu, de speallu álgá. Dalle boahtá oidnosii labyrinta mas leat sátneluohkát. Don seaivvut labyrintii seaivunsojiin.

Labyrinth-image

Cealkka boahtá oidnosii. Don galggat johtit labyrinta čađa nu ahte deaivvat merkejuvvon sániid rivttes sátneluohká. Fuobmá ahte it sáhte orrut guhká ovtta sajis danne go du maŋis boahtá váralaš gobmi! Jus gobmi joksá du, de manahat ovtta heakka.

Don jođát njuollaboaluiguin. Sáhtát mannat seainni čađa gávdnan dihte rivttes sátneluohká. Don it sáhte jorggihit ruovttoluotta, itge rasttildit iežat geainnu.

Labyrinth-image

Cealkkakoda

Don sáhtát válljet cealkkačoakkáldaga dahje dihto cealkaga, omd SMEA143. Muhto dalle it sáhte registreret iežat bohtosa. Cealkkačoakkáldagat leat: SMEA, SMEB ja SMEC.

Dásit

Mađe čeahpit don leat, dađe váddáseabbo lea speallu. Go don leat nagodan 5 cealkaga, de gobmi boahtá árabut ja lihkada johtileappot go ovdal. Olgeš bealde gobmebaromehter čájeha dási.

Heakkat

Álggus dus leat vihtta liigeheakka. Don manahat heakka go 1) válljet boasttu sátneluohká, 2) jorggihat ruovttoluotta dahje geahččalat mannat seainni čađa vaikko dus lea rivttes sátneluohkká olámuttos.

Čuoggát

Oaččut 5 čuoggá juohke háve go deaivvat rivttes sátneluohká. Don massát 5 čuoggá dalle go barggat boastut (go manahat ovtta heakka). Go nagodat ovtta cealkaga, de cealkaga čuokkesmearri duppalastojuvvo (bonus). Go gearggat ovttain spealuin, de beasat registreret iežat bohtosa ja dainna lágiin gilvalit earáiguin.

Menya

Game-menyas sáhtát bissehit spealu, ja dasa lassin oaidnit bohtosiid jus válljet Highscores. Don sáhtát álggahit ođđa spealu (New Game). Size vuolde beasat válljet šearbmagova sturrodaga: Small, Medium, Large dahje Fit Screen.

Sátneluohkát

Jus it hálit geavahit buot sátneluohkáid, de sáhtát Game-menyas válljet Word Classes. Dás sáhtát válljet ovdalgihtiidefinerejuvvon joavkkuid.

Mii geavahit dáid sátneluohkáid:

n substantiiva (girji, lohkamat, golmmas)
prop propra (namma) (William, Kárášjohka)
pron pronomen (mun, sidjiide, soapmásat, ollu)
num lohkosátni (okta, 1923)
adj adjektiiva (alit, ollu, njealját)
prp Preposišuvdna/postposišuvdna (alde, miehtá)
conj konjunkšuvdna (ja, ahte, vaikko)
intj interjekšuvdna (vuoi, jippi)
adv advearba (hui, johtilit, olgun)
v vearba (lean, borran, juhkamis)
part partihkal (go, amma, han)

Muhtun sajis leat merkejuvvon sátneluohkát mat eai gávdno sámegielas, nugo "infm" (infinitiivamearka) ja "art" (artihkal).

Veahkkeneavvu ja Labyrinth-link:

Sáhtát lohkat eanet sátneluohkáid birra dás: Sátneluohkát ja daid árvvoštallan

Labyrinth VISL

Last changed: $Id: Labyrinth_sme.xml,v 1.8 2008/06/19 12:13:53 lene Exp $