Animal Quiz

AnimalQuiz VISL - njuolggoliŋka

Spealu birra

Dán spealus galggat árvidit muhtun ealli maid dihtor lea válljen - dahje don sáhtát ieš válljet ealli maid dihtor galgá árvidit (ii vuos doaimma).

Ovdalgo álggát, de válljet giela dahje gielaid (geavat CTRL [dahje SHIFT] jus háliidat válljet eanet gielaid oktanaga). Dalle sáhtát geavahit eanet gielaid go árvidat, ja loahpas oaččut čuoggáid jus máhtát jorgalit ealli nama eará gielaide.

Don sáhtát válljet

 • - álkes ealli
 • - álkes dahje viehka oahpes ealli
 • - vaikko makkár ealli

Animalquiz-image

Dieđut ealli birra

Menyas sáhtát oažžut dieđuid ealli birra. Oidnosis leat dušše diehtošlájat mat leat válljejuvvon ealli birra, nu ahte it oaččo olles menya juohke eallái. Go leat válljen ovtta diehtošlája, de dat dábálaččat jávká menyas. Muhto jus leat eanet dieđut dan vuolde, de dat ii jávkka menyas, ja don sáhtát válljet dan ođđasit. Diehtošlájat leat:

 • - gos máilmmis (dat eallá)
 • - gos luonddus (dat eallá) / habitáhta
 • - biebmu (maid dat borrá)
 • - makkár ealli (kategoriija)
 • - sturrodat/hápmi
 • - ivdni
 • - gorudis (erenoamášvuođat)
 • - lihkadeapmi
 • - attáldagat
 • - buktagat
 • - sahkaneapmi

Ávkkálaš sátnelisttut ja liŋka

Last changed: $Id: animalquiz.xml,v 1.8 2008/06/19 12:13:53 lene Exp $