Paintbox Game (Máladoassa)

Paintbox VISL njuolggoliŋka

Spealu birra

Paintbox-spealus barggat sátneluohkáiguin. Spealu ulbmil lea ivdnet cealkaga sániid rivttes ivnniin. Juohke sátneluohkkái gullá dihto ivdni. Deaddil vuos sátneluohká, ja de sáni dahje sániid maid háliidat ivdnet.

Paintbox

Álggahit spealu

Deaddil "Go".

Veahkki

Sáhtát deaddilit "SHOW", ja de sáni masa dárbbašat veahki.

Oktii vel dahje ođđa cealkka

Go leat geargan ovttain cealkagiin, de sáhtát válljet dahkat seammá cealkaga oktii vel, "Repeat", dahje sáhtát válljet ođđa cealkaga, "New Sentence".

Jietna ja eatnoheasta

Sáhtát válljet háliidat go jiena vai it. Sáhtát maid lonuhit eatnoheastta sadjái ámadaju.

Válljen

Jus deaddilat "Start select" de sáhtát válljet dušše ovtta dahje moadde sátneluohká. Deaddil boalu ođđasit go leat válljen. Don oainnát vuolimusas galle sáni galggat ivdnet juohke cealkagis, "Words left". Dán spealus it sáhte válljet cealkkačoakkáldaga.

Paintbox

Sátneluohkát ja daid oanádusat

Mii geavahit dáid sátneluohkáid:

n substantiiva (girji, lohkamat, golmmas)
prop propra (namma) (William, Kárášjohka)
pron pronomen (mun, sidjiide, soapmásat, ollu)
num lohkosátni (okta, 1923)
adj adjektiiva (alit, ollu, njealját)
prp Preposišuvdna/postposišuvdna (alde, miehtá)
conj konjunkšuvdna (ja, ahte, vaikko)
intj interjekšuvdna (vuoi, jippi)
adv advearba (hui, johtilit, olgun)
v vearba (lean, borran, juhkamis)
part partihkal (go, amma, han)

Muhtun sajis leat merkejuvvon sátneluohkát mat eai gávdno sámegielas, nugo "infm" (infinitiivamearka) ja "art" (artihkal).

Paintbox-liŋka:

Last changed: $Id: Paintbox_sme.xml,v 1.8 2008/06/19 12:13:53 lene Exp $