Animal Quiz

I dette spelet skal du gjette kva dyr datamaskina har vald - eller du kan velje dyr, og så skal datamaskina gjette (ikkje implementert enno).

Val av språk og dyr

Før du byrjar må du velje språk (eitt eller fleire) (bruk CTRL [eller SHIFT] viss du vil velje fleire språk på ein gong). Slik kan du bruke meir enn eitt språk når du gjettar, og til slutt får du tilleggspoeng viss du klarer å omsetje namnet på dyret til dei andre språka du har vald.

Du kan velje

 • eit lett dyr
 • eit lett eller litt vanskelegare dyr
 • kva dyr som helst

Animalquiz-image

Informasjon om dyra

I menyen kan du få informasjon om dyra. Berre informasjonstypane som du har vald vil vere synlege, ikkje heile menyen for kvart dyr. For kvar type informasjon du vel, forsvinn denne frå menyen etterpå. Informasjonstypen blir likevel verande viss der er meir informasjon om det emnet, slik at du kan velje den same på nytt. Informasjonstypane er:

 • - gos máilmmis (kvar i verda dyret finst)
 • - gos luonddus (kor i naturen - habitat)
 • - biebmu (kva dyret et)
 • - makkár ealli (kva slags dyr - kategori)
 • - sturrodat/hápmi (storleik/form)
 • - ivdni (farge)
 • - gorudis (spesielle kjenneteikn)
 • - lihkadeapmi
 • - attáldagat
 • - buktagat
 • - sahkaneapmi

Nyttige ordlister

Animal Quiz-lenkje

Last changed: $Id: intro.xml,v 1.8 2005/06/21 12:13:53 boerre Exp $