Konsonanter

По-русски | In English | Suomeksi | På norsk

ПОЛНЫЙ ПЕРЕВОД ДАННОЙ СТРАНИЦЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ.

Tilbake til grammatikkens hovedside.

På siden Alfabet finner du en liste med alle de skoltesamiske bokstavene. Her blir uttalen av de skoltesamiske bokstavene for konsonanter forklart ved hjelp av sammenlikning med norsk og i noen tilfelle med andre språk.

Tabellene nedenfor viser skoltesamiske eksempelord. Til høyre for hvert ord kan du klikke på lenker for å høre hvordan de uttales av forskjelige talare fra de gamle sidaene Paaččjokk (PAS) 'Pasvik' (som ligger nærmest den gamle Neidendialekten), Peäc'cam (PET) 'Petsjenga', Mueˊtǩǩ (MUO) 'Muotka', Njuõˊttjäuˊrr (NOT) 'Notozero' (som tilsvarer uttalen til de fleste skoltesamene i Russland idag) og Suõˊnn'jel (SUO) 'Suonikylä' (som tilsvarer uttalen til de fleste skoltesamene i Sevettijärvi idag). Tyværr har ikke alle ord et komplett set av lydfiler, enten fordi det motsvarende ordet ikke finnes i dialekten eller vi har ikke ennå kunnat spela in bra uttale for just dette eksemplet.

Husk at konsonanter kan være lange, og skrives da dobbelt.

B b

Denne bokstaven uttales som norsk /b/.

C c

Denna bokstaven kalles 'tse'. Den uttales som /ts/ omtrent som i følgende eksempel:

ceerkav 'церковь' / 'kirke' PAS PET MUO NOT SUO
kuäˊllec 'крендель; баранка' / 'ring' PAS PET MUO NOT SUO
kääuˊc 'восемь' PAS PET MUO NOT SUO

Merk uttalen av lang cc som /tts/ omtrent som i følgende eksempel:

vacc 'варежка' PAS PET MUO NOT SUO
veäncceed 'обвенчать' PAS PET MUO NOT SUO
occanj 'чуть-чуть' / 'en smule' PAS PET MUO NOT SUO

Č č

Denne bokstaven kalles 'tse med sirkumfleks'. I norsk finnes ikke denne lyden, men den uttales som /tsj/ omtrent som i følgende eksempel:

čääˊcc 'вода' PAS PET MUO NOT SUO
čockk 'чурка, обрубок дерева' PAS PET MUO NOT SUO
čâˊlmm 'глаз' PAS PET MUO NOT SUO

Merk uttalen av lang čč som /ttsj/ omtrent som i følgende eksempel:

njuhčč 'лебедь' PAS PET MUO NOT SUO
mooččâs 'красивый' PAS PET MUO NOT SUO

Ʒ ʒ

Denne bokstaven kalles 'eds'. Tilsvarande lyd fins ikke i norsk, men uttalen kan sammenliknes med nordsamisk /z/ i boazu 'reinsdyr' omtrent som i følgende eksempel:

PAS PET MUO NOT SUO

Merk uttalen av lang ʒʒ som /ddz/ omtrent som i følgende eksempel:

PAS PET MUO NOT SUO

Ǯ ǯ

Denna bokstaven kalles 'edsj'. Tilsvarande lyd fins ikke i norsk, men uttalen kan sammenliknes med engelsk /dg/ i edge 'kant' omtrent som i følgende eksempel:

PAS PET MUO NOT SUO

Merk uttalen av lang ǯǯ som /ddsj/ omtrent som i følgende eksempel:

PAS PET MUO NOT SUO

D d

Denne bokstaven skal vi her kalle 'vanlig d'. Den uttales som norsk /d/.

Đ đ

Denne bokstaven heter 'd med strek' og betegner en stemd lespe-lyd som uttales med tungespissen mellom tennene. Tilsvarende lyd finns ikke i norsk, men den uttales omtrent som engelsk /th/ i father 'far' eller nordsamisk /đ/ i iđit 'morgen'.

niõđ 'jenter' / 'девочки' PAS PET MUO NOT SUO
čââˊđ 'sydän' PAS PET MUO NOT SUO
ǩiõđ 'kädet' PAS PET MUO NOT SUO
ǩiđđ 'kevät' PAS PET MUO NOT SUO
ođđ 'ny' / 'uusi' PAS PET MUO NOT SUO
mueˊđđ 'täti' PAS PET MUO NOT SUO
nõđđ 'kahva, varsi' PAS PET MUO NOT SUO

G g

Denne bokstaven skal vi her kalle 'vanlig g'. Den uttales som norsk /g/.

Ǥ ǥ

Denne bokstaven heter 'g med strek' og betegner en stemd friksjons-lyd. Den uttales litt som visse skorrende /r/-lyd i Bergen-dialekt.

PAS PET MUO NOT SUO

Ǧ ǧ

Denne bokstaven heter 'g med hake' og betegner en stemt palatal-lyd. Den uttales som /ggj/ i nynorsk byggja.

PAS PET MUO NOT SUO

H h

Denne bokstaven uttales som norsk /h/.

PAS PET MUO NOT SUO

J j

Denne bokstaven uttales som norsk /j/.

PAS PET MUO NOT SUO

K k

Denne bokstaven skal vi her kalle 'vanlig k'. Den uttales som norsk /k/, men her må du huske at lyden i skoltesamisk ikke har aspirasjon ('pust') etter seg slik som den har i norsk.

PAS PET MUO NOT SUO

Ǩ ǩ

Denne bokstaven heter 'k med hake' og betegner en ustemd palatal-lyd. Den uttales som /kkj/ i nynorsk kyrkje eller ikkje.

PAS PET MUO NOT SUO

L l

Denne bokstaven uttales som /l/. Husk at den er alltid mørk, bortset fra når den er markert med ´ (se mjukhetstegn) eller når den er del av bokstav-kombinasjonen lj.

PAS PET MUO NOT SUO

LJ lj

Denne bokstav-kombinasjon gjengir én lyd, altså ikke kombinasjon av /l/+/j/. Den må ikke uttales som to konsonanter! Det er en slags /j/-aktig /l/, omtrent som i visse norske dialekter ball (/ballj/). Lyden kan være lang eller kort i skoltesamisk, men her skrives bare første delen dobbelt.

viˊllj 'bror' PAS PET MUO NOT SUO
šellj 'gård' PAS PET MUO NOT SUO
vaˊlljeed PAS PET MUO NOT SUO

NJ nj

Denne bokstav-kombinasjon gjengir én lyd, altså ikke kombinasjon av /n/+/j/. Den må ikke uttales som to konsonanter! Det er en slags /j/-aktig /n/, omtrent som i visse norske dialekter han (/hannj/). Lyden kan være lang eller kort i skoltesamisk, men her skrives bare første delen dobbelt.

Njauddâm 'Neiden' PAS PET MUO NOT SUO
lõnnj 'rom' PAS PET MUO NOT SUO
occanj 'en smule' PAS PET MUO NOT SUO